Limba Romana - Centrul Medical Academica Medical - Clinica Medicala Particulara Academica MedicalEnglish
Contact
Search!
Don't worry, we are doctors!
Request an appointment to a doctor!Ok
Contact Academica Medical Centre


Academica Pitar Moş
Address: Pitar Moş No. 20, District 1 - Bucharest, Romania
E-mail for appointments: callcenter@academica-medical.roAcademica Aviatorilor
Address: Blvd. Aviatorilor No. 67, District 1 - Bucharest, Romania
E-mail for appointments: callcenter@academica-medical.ro

Medical team - Pitar Moş

Alergology

Dr. Ileana Laura DAVID

Andrology

Dr. Radu MIHALCA ( View CV )

Cardiology

Dr. Lidia MĂRTINAȘ
  Asist. Univ. Dr. Carmen Cristiana BELADAN
  Dr. Alin NICOLESCU
  Dr. Octavian Mihai PÎRVU
  Dr. Anca Simona TÂU

Cardiovascular Surgery

Prof. Dr. Mircea PĂTRUŢ
  Dr. Horia MUREŞIAN

General surgery

Dr. Francesco BULCĂ

Plastic surgery

Dr. Crenguţa COMAN

Dermatology

Prof. Dr. Simona GEORGESCU
  Dr. Victor CLĂTICI
  Dr. Oana CLĂTICI
  Dr. Doina TĂBĂCILĂ
  Dr. Ioana POPESCU

Diabetes, nutrition and metabolic diseases

Dr. Silvi IFRIM
  Dr. Simona Camelia TIVADAR

Ultrasounds

Dr. Letiţia ŢUGUI
  Dr. Rodica CHIȚESCU
  Dr. Rodica STOICOVICI

Ultrasound children

Dr. Cristina Maria BRĂDEANU

Endocrinology

Prof. Dr. Simona FICA
  Dr. Carmen MESTECĂNEANU
  Șef Lucrări Dr. Carmen BARBU

Gastroenterology

Prof. Dr. Mihai-Mircea DICULESCU
  Prof. Dr. Dan OLTEANU
  Dr. Şerban GOLOGAN
  Dr. Letiţia ŢUGUI
Page:  1 2 3 4
© 2015 Academica Medical
beauty by Academica Medical fertility by Academica Medical Metropolitan Hospital